NL
EN


Kool- en zandfilter

Zandfilter

Zandfilters worden ingezet om de laatste vaste stofdelen uit een afvalwaterstroom te verwijderen. Na de zandfiltratie kan het afvalwater worden hergebruikt in productieprocessen. Daar is geen andere mechanische filtrering voor nodig. Doordat Wazutec zandfilters ontwerpt aan de hand van de standaard in de drinkwatersector is er weinig spoelwater nodig op de filters te spoelen. 

Actief koolfilter

Het actief koolfilter wordt gebruikt voor het absorberen en adsorberen van organische stoffen (CZV en rest CZV), zoals vetresten, olieresten en oplosmiddelen. Ook kan een actief koolfilter als ontchloringsfilter of voor ontkleuring van water gebruikt worden. Wazutec past de actief koolfilters voornamelijk toe voor de industrie. Onze filters worden gebruikt als eindfilters (polishingfilters) of als beschermingsfilters in drinkwater, proceswater of afvalwaterstromen gebruikt. De filters worden altijd gebruikt in combinatie met andere technieken voor een optimaal resultaat.