NL
EN


Ionenwisselaar

Ionenwisseling wordt gebruikt voor de verwijdering van geconcentreerde zuren en bepaalde zware metalen in water. Bijvoorbeeld om de laatste sporen van een bepaald zwaar metaal te verwijderen. Dit wordt gedaan door middel van een ionenwisselaar. In deze ionenwisselaar is hars aanwezig. Wanneer het vervuilde water langs de harsbolletjes stroomt dan hechten de vervuilde deeltjes (ionen) zich aan deze bolletjes. Zo wordt de vervuiling als het ware in de hars opgenomen. De ongewenste (negatief geladen) ionen worden uitgewisseld tegen andere (positief geladen) ionen die uit de hars vrijkomen.Wazutec bezit veel kennis en praktijkervaring op het gebied van ionenwisseling in de oppervlakte bewerkende industrie. We behandelen stromen zoals zoutzure, zwavelzure, chroomzure en fosforzure procesbad vloeistoffen.

Uitvoering: Industriële Ionenwisselaars met afzonderlijke pneumatische ventielen en eigen software programma.
Materialen: PVC, Polyester-PVC. Speciale toepassingen op basis van eigen labonderzoek.
Capaciteiten: 100 m3/h - enkelstraats/dubbelstraats - handbediend of automatisch op afstand.

Wilt u weten wat Wazutec voor u kan betekenen? Bel 038 477 3014 of stuur een e-mail

Ionenwisselaar