NL
EN

onze Diensten

pilot installaties

Na het vaststellen van de probleem- en doelstelling kunnen we op basis van onze kennis en ervaring voorstellen om een aantal testen uit te voeren. Wij testen uw (afval-)water om de beste behandelmethode vast te stellen.

Verder beschikken wij over een groot assortiment proefinstallaties, tot circa 6m3/h. Wanneer u nog niet precies weet welke installatie voor u het beste werkt, dan kunt u gebruik maken van een van deze proefinstallaties. Wij hebben deze installaties voor membraanfiltratie, ELFLOX®, ionenwisseling en dissolved air flotation.

Door middel van een proefinstallatie kunnen wij in uw eigen bedrijf testen of de installatie goed tot zijn recht komt en kunnen wij deze voor u op maat maken. Daarnaast kunt u op deze manier testen of de installatie aan uw verwachtingen voldoet maar kunt u bijvoorbeeld ook het stroomverbruik meten. Het begeleiden van deze testen door Wazutec Watertreatment is in de meeste gevallen noodzakelijk.

Deze installaties kunnen ook als tijdelijk oplossing worden ingezet. Bijvoorbeeld tijdens de nieuwbouw of renovatie van een bestaande installatie. 

We beschikken per direct over: 

  • membraanfiltratie
  • ionewisselaars
  • koolfiltratie
  • zandfiltratie
  • coalescers 
  • cardrigdefilters
  • elektrochemische oxidatie
  • advanced oxidation
  • lamellenbezinking
  • inline floculatie-installaties